Många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning

2018-01-15

Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet.

Svergies Radio 2018-01-13

Prickning innebär att klitoris sticks med ett vasst föremål för att orsaka en blödning. Det skiljer sig från andra former av könsstympning då ingen vävnad tas bort.

Forskaren Anna Wahlberg vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa som har skrivit en doktorsavhandling om könsstympning berättar att nästan var femte person i studien var positivt inställd till prickning.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23