"Det behövs ett helhetsperspektiv"

2020-03-09

Internvju med Soorej Jose Puthoopparambil, lektor vi KBH, i Uppsala universitets personaltidning Universen nr 1 2020. (Även på Medarbetarportalen).

Soorej Jose i tidningen Universen

Nyheter

Last modified: 2023-10-23