News

Linda Lindströms avhandling bäst inom Obst/Gyn

2020-04-08

Linda Lindströms avhandling Born Small for Gestational Age: Beyond Size at Birth har utsetts av Svensk förening för Obstetrik och Gynekologis vetenskapliga nämnd till 2019 års bästa avhandling inom Obstetrik och Gynekologi. Länk till avhandlingen i DiVA.

Nyheter

Last modified: 2023-09-27