Stöd till forskningsprojekt för föräldrar till barn med cancer i Tanzania

2020-12-10

Vetenskapsrådet har beviljat ett treårigt anslag på totalt 4 300 000 kr till projektet ”Stöd via mobilen till närstående till barn som behandlats för leukemi i Tanzania” till professor Louise von Essen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Ytterligare tre forskare vid Uppsala universitet, Dr Joanne Woodford, Fil dr Helena Grönqvist och professor Birgitta Essén ingår i projektgruppen.


På bilden: Dr Faraja Chiwanga, Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam, Fil dr Helena Grönqvist, professor Louise von Essen och Dr Andrew Mgaya.

Projektet handlar om att utveckla ett e-hälsostöd för föräldrar till cancerdrabbade barn i Tanzania. Målet är att föräldrarna ska lära sig mer om sjukdomen och behandlingen för att öka deras följsamhet till barnens efterbehandling. Idag är det vanligt att barns cancerbehandlingar i Tanzania inte fullföljs, förklarar Louise von Essen. Det bidrar till att så många som 80% av de cancerdrabbade barnen inte överlever. Motsvarande siffra i Sverige är 20%.
Förutom att öka cancerdrabbade barns chanser att överleva, syftar projektet även till att ge föräldrarna psykologiskt stöd, vilket Louise von Essen och Joanne Woodford har erfarenhet av från forskningsprogrammet U-CARE.

U-CARE har sedan tio år tillbaka utvecklat internetbaserat psykologiskt stöd för personer som drabbats av allvarlig kroppslig sjukdom, säger Louise von Essen. En stor del av den forskning jag bedrivit handlar om att utveckla psykologiskt stöd för personer som drabbats av cancer och för deras anhöriga.

U-CARE forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom; psykologiska och ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom; samt utvecklar, testar och utvärderar digitala verktyg och psykologiska interventioner. Besök deras hemsida

Nyheter

Last modified: 2023-10-23