News

Avhandlingar i Delmi - Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård

2021-01-20

Ulrika Byrskog och Annika Esscher som tidigare varit doktorander på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (forskargruppen Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration) har fått sina avhandlingar publicerade i rapporten Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård från Delmi.

Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård- Avhandlingsnytt Delmi 2020:7

Nyheter

Last modified: 2023-09-27