Tryggve Nevéus tilldelas pedagogiskt pris

2022-02-01

Tryggve Nevéus, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, har röstats fram av studenterna på Medicinska Studierådets årsmöte att ta emot det pedagogiska priset Lyktan.
 

”Lyktan är ett pris som delas ut, då det är motiverat, till någon som utfört extraordinära insatser för läkarutbildningen”.

Tryggve Nevéus och son

Medicinska studierådet (MSR)

Medicinska studierådet (MSR) verkar för att trygga utbildningskvaliteten och att ge alla medicine studerande bästa tänkbara förutsättningar för att kunna gå en ljus framtida yrkeskarriär till mötes. Vid våra månatliga möten träffas alla kursrepresentanter, vilka är två stycken utsedda studenter från varje termin, och diskuterar relevanta studierelaterade frågor. Mötenena är emellertid öppna för alla läkarstudenter.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23