10 miljoner till studie av unga kvinnors psykiska hälsa

2022-02-01

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskningsprogram Unga kvinnors psykiska hälsa har fått ta emot en privat donation på 10 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till att bygga upp en långsiktig studie av minst 5 000 kvinnor som ska följas från 15 års ålder och livet ut. Målet är att kunna svara på bland annat vad som bidrar till, och vad som skyddar mot, psykisk ohälsa.

Lisa Ekselius, professor i psykiatri och föreståndare
för Womher. Foto: Mikael Wallerstedt

– Den här forskningen är en gåva till kommande generationer. Det är dyrt att forska på så här stora grupper och att få till forskning som ska löpa under ett helt liv. Pengarna som vi har fått är en extremt viktig grundplåt för att komma igång i ett större format, säger Lisa Ekselius, professor i psykiatri och föreståndare för Womher, Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan.

Bakgrunden till forskningssatsningen Unga kvinnors psykiska hälsa, är att den psykiska ohälsan ökar i Sverige och i andra länder. Särskilt bland yngre kvinnor är det allt fler som lider av stress, oro, ångest och nedsatt psykiskt välbefinnande. I Sverige används termen utmattningssyndrom för delar av problemen. Ohälsan bidrar i sin tur till mänskligt lidande, nedsatt fysisk och psykologisk funktion, förkortad livslängd och betydande kostnader på individuell och samhällelig nivå, vilket kan ge stora problem både privat och i arbetslivet.

Läs hela artikeln - 10 miljoner till studie av unga kvinnors psykiska hälsa

Läs mer om Womher - Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23