Ökad förståelse av blodcancersjukdomen ALL hos barn målet för ny studie

2022-02-15

Kan ökad kunskap från blodprover av nyfödda, så kallade PKU-prov, underlätta förståelsen av akut lymfatisk leukemi (ALL), den vanligaste cancerformen hos barn? Det är målet för en ny studie vilket uppmärksammas med anledning av internationella barncancerdagen 15 februari.

Genrebild från Pixabay

- Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Det är en aggressiv blodcancerform som orsakas av att omogna vita blodkroppar delar sig okontrollerat. Ungefär nio av tio barn blir friska, men cytostatikabehandlingen är intensiv och kan ge biverkningar. Tidig upptäckt och behandling är av stor vikt, säger Gustaf Leijonhufvud, doktorand vid Uppsala universitet och barnläkare vid barnonkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset.

Enligt Gustaf Leijonhufvud är det känt att vissa genetiska förändringar/mutationer, så kallade pre maligna kloner, som kan upptäckas i samband med diagnostik av ALL, kan uppstå redan på fosterstadiet. Tidigare studier har visat att en första händelse på fosterstadiet följt av en andra händelse efter födseln kan leda till utveckling av en elakartad tumör.

Läs hela artiklen från Akademiska sjukhuset: Ökad förståelse av blodcancersjukdomen ALL hos barn målet för ny studie

Nyheter

Last modified: 2023-10-23