Professor Birgitta Essén has been appointed as member of The Advisory Board for Internationalisation at Uppala universitet for the period 2018-01-30 to 2020-09-30

2018-07-17

Members are

  • Professor Anders Backlund, institutionen för läkemedelskemi, ordförande Professor Peter Lindblad, institutionen för kemi
  • Professor Greger Thornell, institutionen för teknikvetenskaper
  • Professor Coco Noren, institutionen för moderna språk
  • Professor Jane Reichel, juridiska institutionen
  • Professor Birgitta Essen, institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Vakant (föreslås av vetenskapsområdet för medicin och farmaci)
  • Enhetschef Erika Dabhilkar, studentavdelningen
  • Studentkårerna utser två ordinarie ledamöter och en gruppsuppleant för ett år enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).

The Advisory Board for Internationalisation advises the Vice-Chancellor and is the preparatory body on university-wide international issues. The board handles internationalisation for teaching at Bacherlor’s, Master’s and PhD level, for research and for support activities.