Enheten för global hälsa och migration

Välkommen till enheten för global hälsa och migration!

Vi arbetar med forskning, utbildning och policyarbete inom global hälsa och migration i olika länder i hela världen med stark förankring i de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Detta inkluderar tvärvetenskapliga studier inom migration, global nutrition, förbättring av matmiljö, miljöpåverkan av hälsa, förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar, antibiotikaresistens, förbättrat omhändertagandet av feber/malaria hos barn samt hälsosystems- och implementeringsforskning.

I enheten ingår forskargruppen Internationell barnhälsa och nutrition, samarbetsnätverket GlobeLife, Masterprogrammet i global hälsa och WHO collaborating center on Migration and Health Data and Evidence.

Senast uppdaterad: 2023-07-03