Halftime seminar: Ylva Fredriksson Kaul "From eye to mind - An embodied perspective on developmental trajectories in children born very preterm"

  • Date: –13:30
  • Location: Akademiska sjukhuset Barnklinikens stora konferensrum, BV, Akademiska Barnsjukhuset, entr 95, Uppsala
  • Lecturer: Ylva Fredriksson Kaul, Leg. psykolog
  • Website
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Lena Hellström Westas
  • Halvtidsseminarium

Members of the Evaluation committee
Docent Kirsten Holmberg, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

PhD Felix Koch, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings Universitet

PhD Béatrice Skiöld, Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Main supervisor
Professor Lena Hellström Westas, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Associate supervisors
Professor em Claes von Hofsten, Inst. för psykologi, Uppsala Universitet

PhD Kerstin Rosander, Inst. för psykologi, Uppsala Universitet

PhD Katarina Strand Brodd, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

PhD Birgitta Böhm, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet