BMC 50 år: Den molekylära revolutionen i ett 50-årigt perspektiv och vad den lärt oss om bakteriers arvsmassor

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Lecturer: Siv Andersson, professor i molekylär evolution
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

De senaste årtiondenas tekniska utveckling har banat vägen för möjligheterna att kartlägga arvsmassan hos alla levande varelser. Siv Andersson, som utsågs till professor i molekylär evolution år 2000, deltog i den grupp som var först i Sverige med att kartlägga hela arvsmassan för en organism och har följt utvecklingen på nära håll. Hon har utsetts till Wallenberg Scholar och är Co-Director för Science for Life Laboratory, en gränsöverskridande nationell resurs för infrastruktur och kompentens inom bland annat DNA teknik och analys.

Kunskap om bakteriers arvsmassor är viktig för vår förståelse av samspelet mellan bakterier och högre organismer. Varför är vissa bakterier skadliga och andra nyttiga? Vilka gener krävs för liv? Siv Andersson beskriver sina genetiska studier på bakterier som isolerats från människor, hundar, katter, älgar, möss, kängurur, bladlöss, bin och andra insekter, och belyser samtidigt den fantastiska tekniska utveckling som skett under de senaste 50 åren.

BMC 50 år: Den molekylära revolutionen i ett 50-årigt perspektiv och vad den lärt oss om bakteriers arvsmassor