Disputation: Megha Nandkumar Bendre

  • Date:
  • Doctoral student: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Comasco: Neuropsykofarmakologi
  • Organiser: Institutionen för neurovetenskap
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 0184714122
  • Disputation

Predictors of Alcohol Misuse Role of MAOA genotype, methylation, transcription and, negative and positive environmental factors

Huvudhandledare: adjungerad professor Kent Nilsson, Region Västmanland

Biträdande handledare: docent Erika Comasco; professor Ingrid Nylander

Opponent: docent Mia Ericson, Göteborgs universitet

Ordförande: docent Annika Thorsell, Linköpings universitet

Examinator: professor Dan Larhammar

Betygsnämnd: professor Niklas Dahl; docent Annika Thorsell, Linköpings universitet; professor Arne Gerdner, Jönköpings universitet