Thesis Defence: Valter Niemelä

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC
  • Doctoral student: Valter Niemelä, Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Landtblom: Neurologi
  • Organiser: Institutionen för neurovetenskap
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 0184714122
  • Disputation

Mapping the Huntington's disease process using cerebrospinal fluid analysis

Huvudhandledare: professor Anne-Marie Landtblom Biträdande handledare: docent Dag Nyholm; Jimmy Sundblom, PhD
Opponent: principal clinical research associate Edward Wild, UCL Queen Square Institute of Neurology, Storbritannien
Ordförande: adjungerad professor Eva Kumlien
Examinator: professor Per Enblad
Betygsnämnd: överläkare Hans Ericson, Akademiska sjukhuset; universitetslektor Katarina Laurell, professor Maria Björkqvist