Thesis Defence: Fanny Söderquist

  • Date:
  • Doctoral student: Fanny Söderquist, Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri
  • Organiser: Institutionen för neurovetenskap
  • Contact person: Gustav Innala
  • Phone: 0184714122
  • Disputation

Melatonin in the Gastrointestinal Tract

Huvudhandledare: universitetslektor Janet Cunningham


Biträdande handledare: Annica Rasmusson, PhD


Opponent: professor Bodil Ohlsson, Lunds Universitet


Ordförande: docent, leg. psykolog Filip Arnberg


Examinator: professor Mimmie Willebrand


Betygsnämnd: professor emeritus Jerker Hetta, Karolinska Institutet; adjungerad professor Kent Nilsson, Centrum för Klinisk forskning, Region Västmanland; docent Elisabet Jerlehag, Göteborgs Universitet