Department seminar: Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” – farligt fördummande? (The seminar will be held in Swedish)

  • Date: –13:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Rappesalen, entrance 10
  • Lecturer: Professor Håkan Melhus
  • Contact person: Håkan Melhus
  • Seminarium

Please note that the seminar will be held in Swedish.