Halftime seminar: Heidrun Petursdóttir Maack "Obesity in obstetric care – consequences and risk prediction"

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom Stora konferensrummet, Entr 96, floor NB, Women’s Clinic, Uppsala
  • Lecturer: Heidrun Petursdóttir Maack
  • Website
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Inger Sundström-Poromaa
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65663610322

Members of the committee
- Docent, Josefine Nasiell, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska institutet
- Docent, Anders Forslund, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
- Docent, Christina Christersson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Main supervisor
Professor, Inger Sundström Poromaa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Associate supervisor
Professor, Anna-Karin Wikström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet