Arbetsterapi

Ämnet arbetsterapi handlar om kunskaper om människans vardagsaktiviteter och dess relation till delaktighet, utveckling och hälsa. Vid institutionen bedrivs forskning i arbetsterapi med fokus på hur teknik och hjälpmedel kan skapa nya möjligheter i vardagen. Ett forskningsprojekt studerar hur implementering av ögonstyrd dator möjliggör aktivitet och delaktighet i vardagen för barn och unga med omfattande funktionsnedsättning. Forskningsprojekt pågår även för att ta reda på hur miljöanpassningar och universell design för lärande (UDL) i skolan påverkar delaktighet och måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning.

Ögonstyrd dator i vardagen för barn och unga med omfattande funktionsnedsättning 

Tänk dig att leka, samtala och lära nya saker via ögonen? För en del barn är ögonen särskilt viktiga för kontakten med omvärlden. Teknik som styrs med ögonen ger barn och unga med omfattande rörelsehinder utan tal möjlighet att själva utforska och utföra aktiviteter samt kommunicera med andra. I forskningsprojektet pågår en multicenter interventionsstudie med ögonstyrd dator som hjälpmedel i skola och i hemmet.  Teknikens påverkan på barnens aktivitetsrepertoar, självständighet och kommunikation i vardagen studeras över tid. Forskningen sker i samarbete med Helena Hemmingsson, professor Stockholms universitet samt med center i Sverige, Dubai och USA.

Länk till en film om forskningen: Ögonstyrd dator i vardagen 

Partnering for Change (P4C) – en skolbaserad arbetsterapeutisk intervention i svensk skola (länk)

I forskningsprojektet prövas en arbetsterapeutisk skolbaserad intervention i svensk skola för att främja delaktighet i skolmiljön för elever med funktionsnedsättning. Interventionen är utvecklad och utvärderad i Kanada. I forskningsprojektet arbetar arbetsterapeut på uppdrag av och i nära samarbete med klasslärare för att möta behov av miljö- och aktivitetsanpassningar på klass- grupp- och individnivå. Arbetssättet utgår från universell design för lärande. Forskningen sker i samarbete med Helene Lidström, lektor vid Linköpings universitet och Marie Holmefur, professor vid Örebro universitet. Forskningssamarbete pågår även med forskare i Nederländerna som också utvärderar den skolbaserade interventionen.

Maria Borgestig

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Arbetsterapi

E-post:
maria.borgestig[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4174
Senast uppdaterad: 2023-04-27