Barnkirurgisk forskning

Nyfödda, barn och tonåringar upp till ca 16 års ålder behandlas vid barnkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I barnkirurgens forskargrupp bedrivs huvudsakligen patientnära klinisk forskning på barn med medfödda missbildningar genom studier av behandlingsresultat, funktion samt hälsorelaterad livskvalitet med retrospektiva, prospektiva, kvalitativa och registerstudier. Forskningen omfattar även basal forskning inom sjukdomstillstånd som nekrotiserande enterokolit, kort tarm syndrom, intraabdominella adherenser och genetiska studier av medfödda missbildningar i magtarmkanalen. Vi vill med vår forskning få ökad kunskap inom barnkirurgiska sjukdomstillstånd för att kunna förbättra behandling och vård av barnen och informationen som vi ger till föräldrar och barn.

Vi samarbetar med flera nationella och internationella barnkirurgiska centra.

Livia - Årets djurhjälte 2018
Senast uppdaterad: 2023-04-27