Barnneurologi/Barnonkologi

Barnneurologi

Neuropediatrik är en speciell gren av pediatriken och omfattar barn- och ungdomsneurologi samt habilitering. De huvudsakliga forskningsområdena är epilepsi, huvudvärk, perinatala hjärnskador och bedömning av prognos, utvecklingsneurologi, neuropsykiatriska tillstånd, cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar och tumörer i centrala nervsystemet.

Arbetet är i första hand inriktat på utredningar av misstänkta neurologiska sjukdomar med efterföljande diagnostisering. Forskningen bedrivs i samarbete med främst neurofysiologiska, neuroradiologiska, neurokemiska, neuropatologiska och neurogenetiska enheter.

Barnonkologi

Utvecklingen av förbättrade behandlingar och den intensiva forskningen i området barncancer har under de senaste femtio åren lett till att idag överlever fyra av fem barn som insjuknar i cancer. Förbättrad behandling och ökad biologisk förståelse av leukemi, den vanligaste cancersjukdomen hos barn, har resulterat i att drygt 80 % av barn med cancer botas idag. Trots de stora framgångarna som skett i behandling av barncancer, är cancer hos barn fortfarande den viktigaste medicinska dödsorsaken hos barn i åldern 1- 15 år. 

Utvecklingen av 5 års överlevnad inom barnonkologin 1951-2010 i Sverige

Dagens barnonkologiska forskning har som mål att ytterligare förbättra överlevnadssiffrorna, men också att göra behandlingen mer specifik och skonsam för barnen. Bredden är stor på den barnonkologiska forskning som sker vid Uppsala universitet, från experimentell forskning med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning som syftar till att hjälpa barn och familjer att bättre klara den krävande behandlingen.

I princip alla barnonkologiska patienter ingår i internationella behandlingsstudier, som är nationellt godkända av etikprövningsnämnderna i Sverige. Patienternas och föräldrarnas medgivande krävs för deltagande i behandlingsstudierna.