Barnonkologisk klinisk och translationell forskning

Insamling av blodprov

Genom att öka förståelse för kliniska, biologiska, och psykosociala aspekter av barncancer arbetar forskargruppen Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer på att förbättra livskvalitet för barn och ungdomar med cancer och deras familjer.

Bredden är stor på den forskning som sker inom vår forskargrupp, från experimentell forskning med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning som syftar till att hjälpa barn och familjer att bättre klara den krävande behandlingen. Vi samarbetar nationellt och internationellt både med att leda och samverka i olika forskningsprojekt. Vi arbetar särskilt tätt ihop med forskargruppen Barnonkologisk och neurologisk forskning som vi har flera gemensamma projekt med.

Särskilda resurser vid Uppsala universitet

Protonstrålning
Skandionkliniken i Uppsala som startade 2015 är en nationell, och även nordisk, resurs som har medfört en viktig utökning av den barnonkologiska behandlingsarsenalen. Protonbehandling gör att strålfälten kan avgränsas med stor precision. Tillkomsten av Skandionkliniken ger även utökade möjligheter till strålbehandling i de lägre åldrarna, där man för närvarande är restriktiv på grund av risker för allvarliga sena komplikationer, framför allt i hjärnan.

Biobanker
Det finns två biobanker med koppling till Uppsala som är särskilt inriktad mot barnonkologi och barnneurologi: Nordisk biobank för barnleukemi (Frost huvudansvarig, Palle et al.) och Barntumörbanken (Ljungman klinisk ledare och ordförande för styrgruppen). Läs mer om både biobanker på Barncancerfondens webbsida.

Finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till våra finansiärer, samverkanspartner, och alla patienter och deras familjer som möjliggör vårt forskningsarbete, bland annat
BarncancerfondenCancerfondenGillbergska StiftelsenMary Bevés Stiftelse, och Region Uppsala.

Aktuellt från vår forskargrupp

  • 15 december 2023

Grattis till Catarina Cederved, PhD, som 3 veckor efter hon spikade sin avhandling (som visas i bilden nedan), disputerade idag! Catarinas avhandling heter, Alleviating anxiety in children with cancer facing radiotherapy: The creation of a serious game, och kan läsas genom att klicka här. Grattis också till Gunn Engvall, som var Catarinas huvudhandledare. Bra jobbat, Catarina!