Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer

Insamling av blodprov

Genom att öka förståelse för kliniska, biologiska, och psykosociala aspekter av barncancer arbetar forskargruppen Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer på att förbättra livskvalitet för barn och ungdomar med cancer och deras familjer.

Bredden är stor på den forskning som sker inom vår forskargrupp, från experimentell forskning med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning som syftar till att hjälpa barn och familjer att bättre klara den krävande behandlingen. Vi samarbetar nationellt och internationellt både med att leda och samverka i olika forskningsprojekt. Vi arbetar särskilt tätt ihop med forskargruppen Barnonkologisk och neurologisk forskning som vi har flera gemensamma projekt med.

Särskilda resurser vid Uppsala universitet

Protonstrålning
Skandionkliniken i Uppsala som startade 2015 är en nationell, och även nordisk, resurs som har medfört en viktig utökning av den barnonkologiska behandlingsarsenalen. Protonbehandling gör att strålfälten kan avgränsas med stor precision. Tillkomsten av Skandionkliniken ger även utökade möjligheter till strålbehandling i de lägre åldrarna, där man för närvarande är restriktiv på grund av risker för allvarliga sena komplikationer, framför allt i hjärnan.

Biobanker
Det finns två biobanker med koppling till Uppsala som är särskilt inriktad mot barnonkologi och barnneurologi: Nordisk biobank för barnleukemi (Frost huvudansvarig, Palle et al.) och Barntumörbanken (Ljungman klinisk ledare och ordförande för styrgruppen). Läs mer om både biobanker på Barncancerfondens webbsida.

Finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till våra finansiärer, samverkanspartner, och alla patienter och deras familjer som möjliggör vårt forskningsarbete, bland annat
BarncancerfondenCancerfondenGillbergska StiftelsenMary Bevés Stiftelse, och Region Uppsala.

Brainsave Symposium

Many thanks for a Great day with experts and multidisciplinary discussions! 

We will come back to you in Paenno 2024 in Norway and IPBIS 2026.

Some highlights from the symposium

Aktuellt från vår forskargrupp

  • 11 augusti 2023

Doktorand Helena Söderström med handledare Gustaf Ljungman publicerar en vetenskaplig artikel i tidskriften, Radiation Oncology, om neurokognitiv påverkan av stråldos till olika delar av hjärnan efter strålbehandling hos barn med hjurntumör. Läs deras publikation genom att klicka här (endast på engelska).

  • 23 maj 2023

Grattis till Natalja Jackmann, MD, PhD, som disputerade idag! Hennes avhandling heter, Vitamin D, bone turnover markers and hCAP-18 in children with hemato-oncological diseases, och kan läsas genom att klicka här. Grattis också till Per Frisk, som var Nataljas huvudhandledare. Bra jobbat, Natalja och Per!

  • 19 april 2023

Grattis till Tove Kamsvåg Magnusson, PhD, som disputerade idag! Hennes avhandling heter, Pain in pediatric oncology – explorative and interventional studies focusing on oral mucositis, och kan läsas genom att klicka här. Bra jobbat, Tove!

  • 27 oktober 2022

Stort grattis till professor och forskargruppledaren Gustaf Ljungman, som är också kliniska ledare vid Barntumörbanken och tillsammans med sina kollegor inom projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, har vunnit Gullpillret 2022! Läs mer om projektet och Gullpillret genom att klicka här

  • 9 september 2022

Doktorand Helena Söderström med handledare Gustaf Ljungman publicerar en vetenskaplig artikel i tidskriften, Pediatric Neurology, om neurokognitiva funktioner innan och efter strålbehandling hos barn med hjurntumör. Läs deras publikation genom att klicka här.

  • 22 august 2022

Doktorand Catarina Cederved intervjuas på Sveriges Radio P4 Uppland om utveckling av ett datorspel som ska hjälpa barn med cancer som ska genomgå strålbehandling (endast på svenska). Lyssna på intervjun genom att klicka här.

  • 22 oktober 2021 

Gustaf Ljungman projektanslag i medicinsk teknik från Barncancerfonden för förebyggande av en smärtsam läkemedelsbiverkan med sår i munnen, mucosit, med hjälp av en luftkylningsanordning. 

  • 19 oktober 2021

Registrerades doktoranden Christopher Blacker i projektet: 
Utvärdering av en luftkylningsanordning för att reducera oral mucosit.

  • 6 juni 2021

Antogs doktoranden Paula Hansson i projektet: Farmakogenomik vid cytostatikainducerad toxicitet hos barn med fokus på märgtoxicitet.

  • 14 oktober 2020

Forskargruppsledaren Gustaf Ljungman har bidragit till en ny internationell rapport i The Lancet om barns smärta, läs mer om rapporten Barns smärta underskattas inom sjukvården.

Senast uppdaterad: 2023-08-30