Huvudforskningsområden och projekt

Utvecklingen av 5 års överlevnad inom barnkonkologin 1951-2015 i Sverige

Utvecklingen av förbättrade behandlingar och den intensiva forskningen i området barncancer har under de senaste 50 åren lett till att cirka 85% av barn som insjuknar i cancer överlever idag. Detta beror på förbättrad behandling och ökad biologisk förståelse av cancersjukdomarna. Trots de stora framgångarna som skett i behandling av barncancer, är cancer hos barn fortfarande den viktigaste medicinska dödsorsaken hos barn i åldern 1- 15 år och av de som överlever har upp till 85% någon form av sen komplikation. Dagens barnonkologiska forskning har som mål att ytterligare förbättra överlevnadssiffrorna, men också att minska akuta och sena komplikationer. En viktig väg för att kunna uppnå detta går via att göra diagnostik och behandling mer specifik och målstyrd med hjälp av molekylärgenetiska metoder, så kallad precisionsmedicin. En nationell studie med syfte att införa dessa metoder i sjukvård är GMS Barncancer där Gustaf Ljungman är ledare för kliniska gruppen och medlem i arbetsutskottet, https://genomicmedicine.se/barncancer/.

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om våra forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2021-12-15