Molekylärgenetik inklusive farmakogenetik

Molekylära och kliniska studier vid barncancer med fokus på leukemi
Ljungman, Gustafsson, Leijonhufvud et al.
Patienter med leukemi analyseras med avseende på genetiska förändringar och resultaten jämförs med förändringar i PKU prov. Ett annat mål är att öka förståelsen kring Torque teno virus (TTV) och om detta virus kan påverka sjukdomsförloppet vid olika barnonkologiska diagnoser. TTV analyseras i akutsera från diagnos på ca 500 barn som behandlats för cancer i Uppsala med hjälp av helgenomssekvensering och om TTV nivåer kan användas som mått på immunfunktion.

Farmakogenomik vid cytostatikainducerad toxicitet hos barn med fokus på märgtoxicitet
Ljungman, Hansson, Green, Wadelius, Paulsson, et al.
Det övergripande målet med detta projekt är att, genom att identifiera olika genetiska varianter som kan ge en ökad risk för cytostatikainducerad toxicitet, förbättra behandlingen med cytostatika för barn med cancer för att på så sätt minska risken för potentiellt livshotande biverkningar och förbättra livskvalitet.

Senast uppdaterad: 2021-12-14