Behandlingsprotokoll - nationella och internationella studier

Vi deltar aktivt inom både nationella och internationella studier. I princip alla barnonkologiska patienter ingår i internationella behandlingsstudier, som är nationellt godkända av etikprövningsnämnderna i Sverige. Patienternas och föräldrarnas medgivande krävs för deltagande i behandlingsstudierna. Två studier där personer inom vår grupp är nationellt ansvariga (PI) är:

  • Behandlingsprotokoll för mjukdelssarkom, CWS Guidance. (Ljungman G)
  • Behandlingsprotokoll för Hodgkinlymfom. Läs mer om EuroNET-PHL-C2 (Englund A)
Senast uppdaterad: 2021-12-14