Övriga studier

Hodgkinlymfom hos barn och ungdomar
Englund, Ljungman, et al.
I detta projekt gjordes en genomgång av patienter med Hodgkins lymfom i Sverige under 25 år, immunhistokemisk studie med analys av mikromiljön runt tumörcellerna relaterat till kliniska parametrar, en jämförelse av behandlingsresultat barn/unga vuxna i Sverige och Danmark, samt en analys av behovet av sjukvård efter genomgången behandling.

Mjukdelssarkom hos barn och ungdomar
Ljungman et al.
Ljungman är svensk PI för en internationell mjukdelssarkomstudie och deltar i en rad olika studier där olika aspekter av diagnostik, behandling och uppföljning utvärderas för ett stort antal olika mjukdelssarkom, ofta i formen av randomiserade kontrollerade studier.

Barnhjärntumörmodeller (PDX) och behandling inriktad mot nya mål som komplement till standardbehandling
Swartling (IGP), Giraud, et al.
I prekliniska modeller med xenografter, dvs PDX eller cell-linjer, kommer möss med inplanerad hjärntumör kunna behandlas med kemo- och/eller radioterapi eller annan nyare målinriktad behandling för att därefter utvärderas med CT, PET, MRI mm. Målet är att denna information skall paras med den kliniska informationen, med bland annat sekvenserad tumörvävnad, och leda till förslag till individualiserad behandling.

Senast uppdaterad: 2024-01-19