Precisionsmedicin

Barnhjärntumörmodeller (PDX) och behandling inriktad mot nya mål som komplement till standardbehandling 
Swartling (IGP), Giraud, et al.
I prekliniska modeller med xenografter, dvs PDX eller cell-linjer, kommer möss med inplanerad hjärntumör kunna behandlas med kemo- och/eller radioterapi eller annan nyare målinriktad behandling för att därefter utvärderas med CT, PET, MRI mm. Målet är att denna information skall paras med den kliniska informationen, med bland annat sekvenserad tumörvävnad, och leda till förslag till individualiserad behandling.

Klinisk minifabrik för individualiserad medicinering baserad på 3-D skrivarteknik och nanoteknologi vid svåra sjukdomar 
Paulsson, Ljungman, Liminga, Strömme, Bergström, et al.
Vid behandling av barn med svåra sjukdomar saknas ofta lämpliga beredningsformer för att kunna administrera rätt dos på ett säkert sätt. Vi ämnar utveckla en kliniknära funktion som på bara någon timme ska kunna tillhandahålla kvalitetssäkrade, väldokumenterade fasta beredningsformer (kapslar) av ett brett spektrum av läkemedel för individuell dosering till barn och i förlängningen även andra patienter i behov av personligt anpassad dosering.

Senast uppdaterad: 2021-12-14