Stödjande behandlingar vid cancer hos barn och ungdomar

Interventioner mot ingreppssmärta hos barn och ungdomar med cancer
Ljungman, Hedén, Kamsvåg Magnusson et al.
Smärta är ett stort problem för barn med cancer. Smärta kan var orsakad av ingrepp, behandling (biverkningar av cytostatika och/eller strålbehandling) eller cancersjukdomen i sig. I detta projekt undersöker vi ingreppssmärta och olika farmakologiska och psykologiska interventioner i randomiserade kontrollerade studier.

Interventioner mot oral mucosit hos barn och ungdomar med cancer
Ljungman, Kamsvåg Magnusson, Thorsell, Blacker, et al.
Oral mucosit är ett smärtsamt tillstånd med inflammation och sår i munslemhinnan orsakad av cytostatika och/eller strålbehandling och är särskilt vanlig vid hematopoetisk stamcellstransplantation. Smärtan kan variera, men är ibland så svåra att patienten inte kan äta fast föda eller dricka. I riktigt besvärliga fall kan patienten vare sig tala eller svälja sin saliv. Särskilda farmakologiska, fysikaliska och psykologiska interventioner som skulle kunna förebygga, minska eller lindra oral mucosit undersöks i randomiserade kontrollerade studier.

Vitamin D hos barn med cancer
Frisk, Jackmann, et al.
Detta projekt syftar till att undersöka förekomst och grad och konsekvenser av vitamin D-brist hos barn som behandlas och har behandlats för cancer samt att studera om tillskott kan minska dessa konsekvenser. Uppgifter om möjliga kliniska konsekvenser av vitamin D-brist, såsom infektionsepisoder och andra orsaker till sjukhusvistelse mellan cellgiftsbehandlingarna kommer studeras, och vilken vitamin D-dos som krävs för att dessa barn ska uppnå normala nivåer kommer undersökas.

Klinisk minifabrik för individualiserad medicinering baserad på 3-D skrivarteknik och nanoteknologi vid svåra sjukdomar
Paulsson, Ljungman, Liminga, Strömme, Bergström, et al.
Vid behandling av barn med svåra sjukdomar saknas ofta lämpliga beredningsformer för att kunna administrera rätt dos på ett säkert sätt. Vi ämnar utveckla en kliniknära funktion som på bara någon timme ska kunna tillhandahålla kvalitetssäkrade, väldokumenterade fasta beredningsformer (kapslar) av ett brett spektrum av läkemedel för individuell dosering till barn och i förlängningen även andra patienter i behov av personligt anpassad dosering.

Förberedd för strålbehandling - Interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
Engvall, Cederved, Ljungman et al.
Den övergripande målsättningen är att minska oro, rädsla och främja kunskap, förståelse om strålbehandling samt erbjuda åldersanpassade strategier. Samarbete är etablerat med Institutionen för speldesign, Uppsala universitet. Vid utvecklandet av interventionsprogrammet involveras barn, ungdomar, föräldrar och personal utifrån erfarenheter i ett tidigare projekt, Design och utvärdering av omvårdnadsmiljö och teknik vid radioterapi, som genomfördes i Umeå, Uppsala och Stockholm.

Senast uppdaterad: 2021-12-14