Barnonkologisk och neurologisk forskning

En cancercell och röda blodceller

Genom att öka förståelse för kliniska, biologiska, och psykosociala aspekter av barnneurologiska sjukdomar och barncancer, arbetar forskargruppen Barnonkologisk och neurologisk forskning på att förbättra livskvalitet för barn och ungdomar med dessa sjukdomar och deras familjer.

Bredden är stor på den forskning som sker inom vår forskargrupp, från experimentell forskning med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning som syftar till att hjälpa barn och familjer att bättre klara den krävande behandlingen. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med att leda och samverka i olika forskningsprojekt. Vi arbetar särskilt tätt ihop med forskargruppen Barnonkologisk forskning – särskilt fokus på komplikationer som vi har flera gemensamma projekt med.

Särskilda resurser vid Uppsala universitet

Protonstrålning
Skandionkliniken i Uppsala som startade 2015 är en nationell, och även nordisk, resurs som har medfört en viktig utökning av den barnonkologiska behandlingsarsenalen. Protonbehandling gör att strålfälten kan avgränsas med stor precision. Tillkomsten av Skandionkliniken ger även utökade möjligheter till strålbehandling i de lägre åldrarna, där man för närvarande är restriktiv på grund av risker för allvarliga sena komplikationer, framför allt i hjärnan.

Biobanker
Det finns två biobanker med koppling till Uppsala som är särskilt inriktad mot barnonkologi och barnneurologi: Nordisk biobank för barnleukemi (Frost huvudansvarig, Palle et al.) och Barntumörbanken (Ljungman klinisk ledare och ordförande för styrgruppen). Läs mer om både biobanker på Barncancerfondens webbsida.

Finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till våra finansiärer, samverkanspartner, och alla patienter och deras familjer som möjliggör vårt forskningsarbete, bland annat BarncancerfondenGillbergska Stiftelsen, Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, Mary Bevés StiftelseInsamlingsstiftelsen för Prader-Willi forskning och Region Uppsala.

Aktuellt från vår forskargrupp

  • 31 december 2023

Gott Nytt År! Med cirka 40 publikationer, nästan 20 beviljade forskningsanslag och flera nya medlemmar, ser vi tillbaka på 2023 som ett lyckat år inom barnonkologiska och barnneurologiska forskning. Tack för all ert stöd och hårt arbete och må 2024 bli även bättre!

  • 1 november 2023

Värmt välkommen till forskningssjuksköterskan Emelie Carlbaum, som har anslutit sig till vårt team för att arbeta deltid inom våra forskningsprojekt med fokus på barnneurologi. Vi ser mycket fram emot att arbeta ihop med dig inom våra forskningsprojekt!

  • 15 augusti 2023

Lyssna på Klara Lithammer, som berättar om sitt viktigt arbete som forskningssjuksköterska inom barn- och kvinnosjukvården i Akademiska sjukhusets sommarpodd. Vi är så tacksamma för allt det fantastiskt arbete som forskningssjuksköterskor i vår forskargrupp gör!

  • 23 maj 2023

Grattis till doktorand Mia Giertz, som har nu officiellt kommit halvvägs i sitt doktorandprojekt, "Osteonecrosis, thrombosis, and life after treatment in children with Hodgkin lymphoma". Heja, Mia!

  • 22 maj 2023

Forskare och kliniker samlades tillsammans vid Akademiska sjukhuset för BrainSave symposium, som i år hade tema rehabilitering och anordnades av forskargruppsmedlem Geraldine Giraud. Nedan finns en bild av special pedagog och forskare Malin Lönnerblad, PhD, som presenterade vid symposiet om skolbetyg efter behandling för hjärntumör i barndomen.