Barnonkologisk och neurologisk forskning

En cancercell och röda blodceller

Genom att öka förståelse för kliniska, biologiska, och psykosociala aspekter av barnneurologiska sjukdomar och barncancer, arbetar forskargruppen Barnonkologisk och neurologisk forskning på att förbättra livskvalitet för barn och ungdomar med dessa sjukdomar och deras familjer.

Bredden är stor på den forskning som sker inom vår forskargrupp, från experimentell forskning med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning som syftar till att hjälpa barn och familjer att bättre klara den krävande behandlingen. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med att leda och samverka i olika forskningsprojekt. Vi arbetar särskilt tätt ihop med forskargruppen Barnonkologisk forskning – särskilt fokus på komplikationer som vi har flera gemensamma projekt med.

Särskilda resurser vid Uppsala universitet

Protonstrålning
Skandionkliniken i Uppsala som startade 2015 är en nationell, och även nordisk, resurs som har medfört en viktig utökning av den barnonkologiska behandlingsarsenalen. Protonbehandling gör att strålfälten kan avgränsas med stor precision. Tillkomsten av Skandionkliniken ger även utökade möjligheter till strålbehandling i de lägre åldrarna, där man för närvarande är restriktiv på grund av risker för allvarliga sena komplikationer, framför allt i hjärnan.

Biobanker
Det finns två biobanker med koppling till Uppsala som är särskilt inriktad mot barnonkologi och barnneurologi: Nordisk biobank för barnleukemi (Frost huvudansvarig, Palle et al.) och Barntumörbanken (Ljungman klinisk ledare och ordförande för styrgruppen). Läs mer om både biobanker på Barncancerfondens webbsida.

Finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till våra finansiärer, samverkanspartner, och alla patienter och deras familjer som möjliggör vårt forskningsarbete, bland annat BarncancerfondenGillbergska Stiftelsen, Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, Mary Bevés Stiftelse, och Region Uppsala.

Aktuellt från vår forskargrupp

  • 15 september 2021

Välkommen Professor Karin Enskär! Vi är väldigt glada att Karin nu är en del vår forskargrupp. Läs mer om Karin i artikeln från Barncancerfonden där hon 2019 fick pris för sina viktiga insatser för barn med cancer

  • 1 september 2021

Välkommen post doc Malin Lönnerblad! Specialpedagog Malins anställning är finansierad av Barncancerfonden. Läs mer om hennes tidigare forskning, som handlar om skolbetyg från barncanceröverlevare.

  • 3 juni 2021

Forskargruppen Barnonkologi och neurologi har delats upp i två nya forskargrupper; Barnonkologisk och neurologisk forskning och Barnonkologisk forskning – särskilt fokus på komplikationer för att få en mer hanterbar storlek på grupperna. Forskargrupperna kommer dock att fortsätta att arbeta tätt i flera forskningsprojekt.

  • 10 juli 2020

Hur påverkas barn med cancer pga covid-19? Våra forskare Arja Harila-Saari, Josefine Palle och doktorand Emil Sundberg utforskar denna viktiga fråga i ett nytt forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset.

  • 14 februari 2020

Forskargruppsledaren Arja Harila-Saari har fått finansiering från Barncancerfonden för att kartlägga sena komplikationer efter akut lymfatisk leukemi. Grattis, Arja!

Senast uppdaterad: 2021-12-01