Huvudforskningsområden och projekt

Barnonkologi

Utvecklingen av förbättrade behandlingar och den intensiva forskningen i området barncancer har under de senaste 50 åren lett till att idag överlever 4 av 5 barn som insjuknar i cancer. Dagens barnonkologiska forskning har som mål att ytterligare förbättra överlevnadssiffrorna, men också att göra behandlingen mer specifik och skonsam för barnen för att minimera svåra biverkningar och långvariga komplikationer.

Barnneurologi

Neuropediatrik är en särskild gren av pediatriken och omfattar barn- och ungdomsneurologi samt habilitering. Våra huvudsakliga forskningsområden är tumörer i centrala nervsystemet, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, hydrocefalus och utvecklingsneurologi. Arbetet är i första hand inriktat på utredningar och uppföljning av neurologiska sjukdomar med tillhörande komplikationer och/eller sena effekter samt hantering av dessa.

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om våra forskningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2021-12-15