Behandlingsprotokoll – nationella och internationella studier

Vi deltar aktivt inom både nationella och internationella studier, bland annat inom Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO). I princip så ingår alla barnonkologiska patienter i internationella behandlingsstudier, som är nationellt godkända av etikprövningsnämnderna i Sverige. Patienternas och föräldrarnas medgivande krävs för deltagande i behandlingsstudierna.

Läs mer om ALLTogether (Harila Saari).
Läs mer om AML 2004 och publicerad artikel (Palle).
Läs mer om EuroNET-PHL-C2 (Englund A).

Senast uppdaterad: 2021-11-18