Covid-19

Covid-19 infektion hos barn med cancer eller hematologiska sjukdomar
Palle, Sundberg, et al.
I stort sett finns det ingen information om hur risken ser ut för cancerpatienter eller barn med hematologiska sjukdomar att insjukna i COVID-19 eller att drabbas av svår COVID-19-sjukdom. Vården av cancerpatienter påverkas i stor utsträckning av den pågående pandemin, med minskade möjligheter till fysiska sjukvårdsbesök samt beräknad brist på ett flertal vårdresurser, som sjukvårdspersonal, inneliggande vårdplatser och tillgång till intensivvård. Det övergripande syftet är att beskriva incidensen, den kliniska bilden och riskfaktorer för COVID-19 infektion hos barn med cancer eller hematologiska sjukdomar, samt jämföra resultaten med friska syskon kontroller.

Senast uppdaterad: 2021-11-30