Övriga studier

Barnhjärntumörmodeller (PDX) och behandling inriktad mot nya mål som komplement till standardbehandling
Swartling (IGP), Giraud, et al.
I prekliniska modeller med xenografter, dvs PDX eller cell-linjer, kommer möss med inplanerad hjärntumör kunna behandlas med kemo- och/eller radioterapi eller annan nyare målinriktad behandling för att därefter utvärderas med CT, PET, MRI mm. Målet är att denna information skall paras med den kliniska informationen, med bland annat sekvenserad tumörvävnad, och leda till förslag till individualiserad behandling.

Uppföljning av patienter med ventrikuloperitonela shuntar
Liminga, Ehrstedt, et al.
Barn med hydrocefalus erhåller ofta en så kallad ventrikuloperitoneal shunt. Postoperativ shuntuppföljning inom vår region sker genom ett detaljerat uppföljningsprogram, vilket utvärderas inom ramen för detta projekt.

Uppföljning av patienter med idiopatisk intrakraniell hypertension
Ehrstedt, Liminga, et al.
Vården av barn och ungdomar med idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH) följs upp inom ramen för detta projekt. Vi utvärderar utredning, behandling och uppföljning av patienter med IIH samt undersöker möjliga långsiktiga följdeffekter med syfte att optimera den vård som ges idag.

Forskning om neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar
Ehrstedt, Wentzel, Gkiotsaliti, et al.
Möjligheter till en snabbare, förbättrad och mer kostnadseffektiv diagnostik av neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar utvärderas inom ramen för detta projekt.

Senast uppdaterad: 2021-11-18