Symposium inom barncancerforskning - Toxicitet och sena komplikationer

  • Datum: Måndag 5e december kl 13.00 CET - tisdag 6e december kl 15.00 CET
  • Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
  • Språk: Engelska

För pre-kliniska och kliniska forskare samt hälso- och sjukvårdspersonal

Syftet med detta symposium är att stärka nationell samverkan och barncancerforskning inom toxicitet och sena komplikationer. Förhoppningen är att detta symposium ska utgöra grunden för multiprofessionella och translationella projekt, där upp till 15 MSEK/år under 4 år kommer finnas att söka till nationella projekt.

Deltagandet är gratis. Barncancerfonden finansierar dagarna men inte deltagarnas resor, boende eller arbetstid.

Program

5 december 2022

6 december 2022

Tre olika workshops med särskild fokus på neurokognitiva, kardiovaskulära och fertilitetsrelaterade komplikationer. Utförs i samarbete med Co-Creation Lab (SWEDESD, Uppsala universitet).

Symposiet skall hållas på engelska.


Välkommen till Symposium inom barncancerforskning - toxicitet och sena komplikationer!


Detta symposium arrangeras av Barncancerfondens Nationella ArbetsGrupp för Toxicitet och Sena Komplikationer (NAG-TSK), som en del av Barncancerfondens speciella satsning på "Toxicitet och Sena Komplikationer".

Barncancerfonden Logotyp

NAG-TSK medlemmar:      
Arja Harila (ordförande)       
Anna Sällfors Holmqvist       
Aron Onerup                     
Cecilia Follin                     
Cecilia Petersen                 
Ingrid Tonning Olsson         
Kim Ramme                         
Klas Blomgren                     
Per-Erik Sandström             
Päivi Lähteenmäki

Kontaktperson: Jenna Anderson, jenna.anderson@kbh.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-11-22