Symposium inom barncancerforskning - Toxicitet och sena komplikationer

Syftet med symposiet är att stärka nationell samverkan och forskning kring toxicitet och sena komplikationer.

  • Arrangör: Barncancerfondens Nationella Arbetsgrupp för Toxicitet och Sena Komplikationer (NAG-TSK)
  • Kontaktperson: weronica.ek@barncancerfonden.se
  • Telefon: +4672-8537364

Gratis symposium för barncancerforskning med ett särskild fokus på neurokognitiva, kardiovaskulära och fertilitetsrelaterade komplikationer. Forskare som ansökt om medel från Barncancerfondens nya utlysning kring toxicitet och sena komplikationer kommer att presentera sina forskningsprojekt. Symposiet ges på engelska. 

Preliminärt Program 

9:30

 Coffee and registration

10:00

Welcome

10:20

Presentation childhood cancer survivor

10:45

Identifying biomarkers of chemotherapy-induced reproductive organ toxicity
Kenny Rodriquez

11:15

Improving Male Health and Quality of Life After Childhood Cancer
Jan-Bernd Stukenborg

12:00

 Lunch: Svenska Läkarsällskapet

13:00

ChildhoodcancerBase
Päivi Lätheenmäki

13:30

The potential of lifestyle to mitigate late cardiovascular complications after childhood cancer
Aron Onerup

14:00

Biomarkers to reform approaches to therapy-induced neurotoxicity (BRAIN), a substudy in Altogether
Susanna Ranta

14:30

LiBRA - lithium treatment to prevent cognitive impairment after brain radiotherapy
Klas Blomgren

15:00

Coffee break

15:15

Discussions within the focus areas, infrastructures needed to support the programs

16:30

Final discussion

För pre-kliniska och kliniska forskare samt hälso- och sjukvårdspersonal

Syftet med detta symposium är att stärka nationell samverkan och barncancerforskning inom toxicitet och sena komplikationer. Förhoppningen är att detta symposium ska stötta de samverkansprogram som har sökt finansiering från Barncancerfondens nya utlysning inom den strategiska satsningen på toxicitet och sena komplikationer, där upp till 16 MSEK kommer att finansiera ett till två projekt inom området.

Deltagandet är gratis. Barncancerfonden finansierar symposiet, inklusive fika och lunch, men inte deltagarnas resor, boende eller arbetstid.

Detta symposium arrangeras av Barncancerfondens Nationella Arbetsgrupp för Toxicitet och Sena Komplikationer (NAG-TSK), som en del av Barncancerfondens strategiska satsning på "Toxicitet och Sena Komplikationer".

Senast uppdaterad: 2023-10-30