Symposium inom barncancerforskning - Toxicitet och sena komplikationer

Syftet med symposiet är att stärka nationell samverkan och forskning kring toxicitet och sena komplikationer.

  • Arrangör: Barncancerfondens Nationella Arbetsgrupp för Toxicitet och Sena Komplikationer (NAG-TSK)
  • Kontaktperson: weronica.ek@barncancerfonden.se
  • Telefon: +4672-8537364

Gratis symposium för barncancerforskning med ett särskild fokus på neurokognitiva, kardiovaskulära och fertilitetsrelaterade komplikationer. Forskare som ansökt om medel från Barncancerfondens nya utlysning kring toxicitet och sena komplikationer kommer att presentera sina forskningsprojekt.

För pre-kliniska och kliniska forskare samt hälso- och sjukvårdspersonal

Syftet med detta symposium är att stärka nationell samverkan och barncancerforskning inom toxicitet och sena komplikationer. Förhoppningen är att detta symposium ska stötta de samverkansprogram som har sökt finansiering från Barncancerfondens nya utlysning inom den strategiska satsningen på toxicitet och sena komplikationer, där upp till 16 MSEK kommer att finansiera ett till två projekt inom området.

Deltagandet är gratis. Barncancerfonden finansierar symposiet, inklusive fika och lunch, men inte deltagarnas resor, boende eller arbetstid.

Detta symposium arrangeras av Barncancerfondens Nationella Arbetsgrupp för Toxicitet och Sena Komplikationer (NAG-TSK), som en del av Barncancerfondens strategiska satsning på "Toxicitet och Sena Komplikationer".

Senast uppdaterad: 2023-09-12