Beteendemedicin och smärta

Inom detta forskningsområde bedrivs projekt som studerar utveckling av långvarig smärta, dess konsekvenser samt effekter av såväl icke-farmakologisk som farmakologisk behandling. Vi har under många år byggt upp en forskningslinje inom klinisk behandlingsforskning där fysioterapeutiska metoder för fysisk träning och aktivitetsträning integreras med teori och empiri från kunskapsområdet beteendemedicin. 

Vi strävar efter multidisciplinära samarbeten i forskningen och är värdar för forskningsprogrammet U-PAIN (smärtforskning i Uppsala) i nära samarbete med Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset.

Inom U-PAIN avser vi att skapa en infrastruktur för interdisciplinär och translationell smärtforskning, vilken ska underlätta studier och utveckling av innovativa metoder för smärtdiagnostik, behandling och rehabilitering.

Pernilla Åsenlöf

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
pernilla.asenlof[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4768
Mobiltelefon:
070-4562831
Senast uppdaterad: 2022-01-18