U-PAIN

UPAIN är ett interdisciplinärt forskningsprogram dedikerat att lösa forskningsfrågor inom området långvarig smärta. Vi är fysioterapeuter, biomedicinare, läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer som tillsammans utvecklar framtidens smärtvård.

I U-PAIN finns en infrastruktur för interdisciplinär och translationell smärtforskning, där vi bedriver studier och utveckling av innovativa metoder för smärtdiagnostik, behandling och rehabilitering.

Vi finns på institutionen för Kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet och smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset.

Pågående studier

  • U-PAIN-kohorten: prospektiv datainsamling för studier av risker och nytta med opioider och levnadsvanor vid långvarig smärta.
  • Arbetsinriktad rehabilitering: återgång i arbete vid långvarig smärta (UWORKin)
  • Biomarkörer för patofysiologin vid långvarig smärta.
  • Balans vid långvarig smärta.

Pernilla Åsenlöf

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
pernilla.asenlof[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4768
Mobiltelefon:
070-4562831
Senast uppdaterad: 2022-06-17