Global hälsa - implementering och hållbarhet

Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv fokuserar vi på nyckelfrågor för Agenda 2030; hur policy och evidens ska omsättas i praktik, hur vi bygger hållbara hälsosystem och samhällen och hur vi kan minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad. En viktig del av denna strävan är att arbeta med implementering av evidensbaserad kuskap. Att utveckla och utvärdera metoder för att förändra tänkesätt och beteenden är en nödvändighet vare sig det gäller att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn eller möta sociala, ekonomiska eller ekologiska utmaningar.

Forskargruppen ingår sedan 1 januari 2022 som en del av SWEDESD

Senast uppdaterad: 2023-04-27