Global hälsa - implementering och hållbarhet

logga global hälsa - implementering och hållbarhet

Forskargruppen UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) är en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare och doktorander inom global hälsa och hållbar utveckling från olika akademiska områden, bl.a. medicin, vårdvetenskap, antropologi och utbildningsvetenskap.

Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv fokuserar UGHRIS på nyckelfrågor för Agenda 2030; hur policy och evidens ska omsättas i praktik, hur vi bygger hållbara hälsosystem och samhällen och hur vi kan minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad. En viktig del av denna strävan är att arbeta med transformativt lärande och utbildning för hållbar utveckling. Att förändra tänkesätt och beteenden är en nödvändighet vare sig det gäller att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn eller möta sociala, ekonomiska eller ekologiska utmaningar.