Global hälsa - implementering och hållbarhet

Forskargruppen UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) är en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare och doktorander inom global hälsa och hållbarhet från olika akademiska områden, bl.a. medicin, vårdvetenskap, antropologi och utbildningsvetenskap.

Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv fokuserar UGHRIS på nyckelfrågor för Agenda 2030; hur policy och evidens ska omsättas i praktik, hur vi bygger hållbara hälsosystem och samhällen och hur vi kan minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad. En viktig del av denna strävan är att arbeta med implementering av evidensbaserad kuskap. Att utveckla och utvärdera metoder för att förändra tänkesätt och beteenden är en nödvändighet vare sig det gäller att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn eller möta sociala, ekonomiska eller ekologiska utmaningar.

Aktuellt från UGHRIS

HÅLLBAR UTVECKLING UR ETT MEDICINSKT PERSPEKTIV?

2021-06-24
”Hållbar utveckling” är ett begrepp som ofta hörs kring allehanda sammanhang och fenomen. Men vad innebär det ur ett medicinskt perspektiv i allmänhet och ett globalt hälsoperspektiv i synnerhet? Mats Målqvist deltar i avsnittet Vad betyder “hållbar utveckling” ur ett medicinskt perspektiv? i podden Sanatoriet, ett samtal kring hållbarhet, ojämlikhet, och begreppet "kultur" inom medicin och hälsa.
Lyssna på avsnittet i podden Sanatoriet 

STORT INTRESSE FÖR DOKTORANDPLATS I GLOBAL HÄLSA

2021-05-22
En doktorandplats i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har fått 154 sökanden från hela världen. Forskningsprojektet är delvis finansierat av Uppsala Antibiotic Center och kommer att jämföra effekterna av olika interventioner och riktlinjer relaterade till målen för hållbar utveckling (SDGs) med mer riktade konventionella interventioner runt antimikrobiell resistens. Huvudsökande för projektet är Peter Søgaard Jørgensson och Mats Målqvist.

- Det är naturligtvis jätteroligt med så många sökande, vilket visar på det stora intresset för global hälsa och utmaningen med antimikrobiell resistens, säger Mats Målqvist, Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, forskargrupp; global hälsa - implementering och hållbarhet.

UGHRIS updates:
Maj 2021April 2021March 2021February 2021 November 2020

Nätverk och samarbetspartner

Nätverkande och samarbete är en nödvändighet för att kunna möta de utmaningar mänskligheten står inför idag. Detta är en självklar utgångspunkt för UGHRIS och nedan finns länkar till några av gruppens partners.

UGHRIS har ett nära samarbete med SWEDESD, både inom forskning och utbildning. Forskargruppen är också säte för SIHI Sweden (www.socialinnovationinhealth.org), och en aktiv partner i Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

Akademiska partners

Andra nätverk och samarbetspartners

Senast uppdaterad: 2021-06-28