Hälsovetenskap och e-hälsa

Vi arbetar bl.a. med att identifiera, förutsäga och behandla sjukdomsrelaterade emotionella besvär hos de som drabbats av kroppslig sjukdom och deras närstående. Tillsammans med personer med egen erfarenhet av sjukdom samt närstående utvecklar, testar, utvärderar och implementerar vi psykologiska behandlingsprogram, ett flertal är webbaserade. Vi undersöker också huruvida olika metoder att rekrytera deltagare till forskningsstudier och stödja fortsatt deltagande i studier påverkar intresset för att delta i samt fortsätta ett påbörjat deltagande i studier.


Vår grupp är värd för det strategiska forskningsprogrammet Uppsala University Psychosocial Care Programme (U-CARE), www.u-care.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-01-18