Huvudforskningsområden och projekt

Mental och kognitiv hälsa vid somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående

 • Parents’ emotional function after childhood cancer: Psykologiska konsekvenser av cancer hos ett barn för föräldrar (PI L von Essen)
 • CancerCareTanzania: Cancerrelaterade besvär och behov av stöd bland barn och unga vuxna samt föräldrar till cancerdrabbade barn i Tanzania (PI L von Essen)
 • SibsCan: Upplevelsen av att vara syskon till en ungdom med cancer (PI A Lindahl Norberg)
 • MIMCI: Kognitiv nedsättning hos hjärtinfarktpatienter (PI E Olsson)
 • RQoL: Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (PI E Olsson)
 • MIMH: Betydelsen av oro, nedstämdhet och kognitiv förmåga för rehabiliteringen efter hjärtinfarkt (PI E Olsson)

Sena ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående

 • Parents’ economy after childhood cancer: Sena effekter av ett barns cancersjukdom på föräldrars hälsa och arbetsmarknadsutfall (PI L von Essen)

Utveckling, testning, utvärdering och implementering av komplexa interventioner t.ex. e-Hälsa interventioner

 • U-CARE Heart: Utveckling, testning och utvärdering och implementering av ett webbaserat, guidat självhjälpsprogram för hjärtinfarktpatienter som upplever oro eller nedstämdhet (PI L von Essen / E Olsson)
 • ParentsCan: Utveckling, testning, utvärdering och implementering av ett webbaserat, guidat självhjälpsprogram för föräldrar vars barn behandlats mot cancer (PI L von Essen)
 • Baby&Me: Stöd till mammor med perinatal depression: Utveckling, testning och utvärdering av en integrerad webbaserad intervention för peripartum depression och relationen mellan mödrar och barn (PI J Woodford)
 • e-SMINC: Utveckling, testning och utvärdering och implementering av ett webbaserat, guidat självhjälpsprogram för hjärtinfarktpatienter med normala kranskärl, s.k. MINOCA, och som upplever oro eller nedstämdhet (PI P Tornvall / E Olsson)
 • IDigIT: Utveckling, testning, utvärdering och implementering av en digital intervention för ett hälsoproblem bland unga på Gotland (PI L von Essen/ H Grönqvist)
 • PROMOTE II: Beteendeaktiveringsbaserad självhjälp för depression hos personer med demens som lever ute i samhället: Utveckling, genomförbarhet och utvärdering (PI J Woodford)
 • e-CARE: Daughters: Att uppmärksamma de många glömda: Utveckling av en webbaserad intervention för vuxna kvinnor som vårdar sina föräldrar (PI J Woodford)
 • e-CARE: Implementation: Implementering av psykologiskt stöd till informella vårdgivare: Utveckling och testning utifrån ett pragmatiskt, realistiskt tillvägagångssätt (PI L von Essen / J Woodford)
 • Of the population for the population: Psykologiskt stöd till tonåringar och unga vuxna som överlevt cancer under barndomen (PI L von Essen / J Woodford)

Utveckling av metoder för att optimera rekrytering, adherence och rekrytering i forskningsstudier

 • e-HealthRecruitment: Individualiserad vs. icke individualiserad invitation till en feasibility studie. Påverkas antalet rekryterade? (PI L von Essen / J Woodford)
 • e-HealthAdherence: Online beteenden i webbaserad terapi. Påverkas adherence? (PI H Grönqvist)

Senast uppdaterad: 2023-09-20