VÅLD MOT KVINNOR

Våld mot kvinnorKönsbaserat våld finns i alla länder och kulturer och finns dolt i sociala och kulturella normer och attityder. Förekomsten och de olika formerna av våld i låg- och medelinkomstländer kan variera i förhållande till höginkomstländer, även om konsekvenserna för hälsan är densamma i alla miljöer. Hälsokonsekvenserna kan vara omedelbara, långvariga eller dödliga. Fysiska, mentala och beteendemässiga effekter på hälsan kan också fortsätta långt efter det att våldet har slutat. Det har en märkbar påverkan, inte bara på offrens liv, utan även på deras familjer och samhällen. Könsbaserat våld är därför ett stort globalt hälsoproblem som kräver omedelbar och bestående forskning inom området.

Pågående projekt

VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS, EXPLORING THE PHENOMENON OF RAGGING IN SRI LANKA THROUGH THE LENS OF INTERSECTIONALITY

Ragging is a form of Gender Based Violence seen in higher educational institutions. It is an "initiation ritual" practiced in universities in South Asian countries, including India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. Ragging involves abuse, humiliation or harassment of new entrants or junior students by their seniors. It often takes a malignant form wherein the newcomers may be subjected to psychological, physical, or sexual violence. Initially ragging was seen to be a means of increasing the bonds of friendship between the senior students and the new comers to the institution and a way to get to know each other by performing simple tasks. This practice has since escalated from its original form into a harmful practice which can result in severe health consequences. This has become a significant public health problem and claimed the lives of several innocent students. Although the government and the university administrations wish to bring an end to ragging at universities, Sri Lanka lacks baseline data, to assist in planning and implementing interventions to curb ragging. 

Research Questions

 • What is the prevalence of different forms of ragging among students?
 • What is the health consequences of ragging?
 • What is the help seeking behavior of the students who have been exposed to ragging?
 • What are the perceptions of the lecturers, counsellors, and students on ragging?

Birgitta Essén, Professor
Pia Axemo, Associate Professor
Ayanthi Wickramasinghe, PhD student
Rajendra Surenthirakumaran, PhD, University of Jaffna 
Kumudu Wijewardana, Professor, University of Sri Jayawardenapura

Location: Sri Lanka

Understanding Fathers’ Roles in Addressing Urban Child Malnutrition in Addis Ababa: a Qualitative Study

In many major African cities the rural to urban migrations are increasing, contributing to high unemployment, increased poverty and above all food and shelter insecurity. According to the UN report on World Urbanization Prospects (2014) it is predicted that by 2050, half of Africa’s population will live in major cities. Affordable shelter and food security are basic human requirements and are challenged in rapidly expanding cities. Rapid urbanization contributes to homelessness and malnutrition, implicated in many health problems, affecting children in particular. Malnutrition is currently responsible for half of all the deaths of children under five, worldwide (UNICEF 2016).

Food acquisition in these changing times and the gendered roles in procurement of nutritional food in low income countries remains insufficiently studied and is essential information to inform policies being developed to mitigate the emerging problems associated with rapid urbanization. Most child nutrition and intervention research assumes the mother as the key figure. Despite the complex care involved in domestic “foodwork” (defined   as the complex practice of planning, purchasing, storing, preparing food and cleaning up afterwards), one may miss important support for childrens’ wellbeing by focusing only upon mothers. The role that men play in the provision of food for their children, in urban Africa, has been almost entirely overlooked in public health research.

The aim of this study is to explore the experiences of fathers and their roles in food procurement and provision, as it relates to nutritional security for children in the urban context of Addis Ababa, using qualitative exploratory in-depth interview methodology enhanced by photo elicitation.

Research Questions:

 • How do fathers see their role within the family; what are their expectations of mothers?
 • What are the daily activities of fathers; how do they spend their time?
 • What does it means to be a “man” in this context?
 • How do fathers view child (mal)nourishment?

Jill Trenholm, PhD
Hanna Berhane, PhD student
Eva-Charlotte Ekström, Professor
Yemane Berhane, Professor
Gabriele Griffin, Professor and Director, Centre for Gender Research, Uppsala University

Location: Ethiopia

Funding: Indevelop

Tidigare projekt

INTERVENTION FÖR ATT ÖKA UNIVERSITETSUNGDOMARS KUNSKAP OM KÖNSRELATERAT VÅLD (GBV GENDER BASED VIOLENCE)

En pilotstudie för planering av ett undervisningsprogram om GBV på Universitetet Sri Jayewardenepura i Colombo, Sri Lanka har visat att universitetsungdomar har bristfälliga kunskaper avseende gender, GBV, prevalens, följdeffekter, orsaker och tänkbara förebyggande åtgärder.

Undervisningsprogram planerades och utvärderades för att senare kunna införa ett IT baserat program tillgängligt för alla på universitetet i Sri Jayewardenepura och på andra universitet i Sri Lanka.

Frågeformulär före och efter avslutat program analyserades, liksom Focus Grupp Diskussioner med lärare och studenter.

Det innehålls-specifika undervisningsmaterialet blev mycket uppskattat av undervisare och studenter och gav värdefulla resultat som förbättrat undervisningsmaterialet.

Manliga universitetsungdomars attityd till genderfrågor och genderbaserat våld i Colombo, Sri Lanka

Syftet med studien var att utvärdera framtida manliga ledares syn på gender-baserat våld.
Manliga sista-års medicin studenter, samt manliga busisness mangement-studenter deltog i focusgruppdiskussioner. Kvalitativ Content analys utfördes.

Fyra kategorier framkom:

 • Fasta könsroller i samhället med kvinnors mindre möjligheter till att röra sig utanför hemmet, patriakala värderingar accepterade i samhället, brist på kummunikation mellan män och kvinnor,långsamt förändrade attityder
 • Våld inte accepterat men förekommer: sexuella trakasserier överallt, olika lagar för olika människor, kvinnor tolererar våld, men har rätt att straffa
 • Orsaker till våld; alkohol, våld kulturellt accepterat, våldsamt beteende ärvs, låg utbildning
 • Hur förhindra våld? Båda föräldrarna skall engagera sig i uppfostran, flickor och pojkar skall socialiseras på samma sätt, life skill education, rådgivning före äktenskapet, arbetsplatser skall förklara sina värdenormer, fler kvinnor i politiken.

De unga männen känner att de befinner sig vid ett vägskäl-å ena sidan starka patriakala normer kvarvarande och å andra sidan influenser från västerländska media och från politiker om större jämlikhet och jämställdhet

Publikationer

Avhandling: Abeid, Muzdalifat: Improving Health-seeking Behavior and Care among Sexual Violence Survivors in Rural Tanzania, 2015 Fulltext Till DiVA

Avhandling: Muganyizi, Projestine, Rape against Women in Tanzania: Studies of Social Reactions and Barriers to Disclosure, 2010 Fulltext Till DiVA

Avhandling: Trenholm, Jill. Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities: The Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo. Fulltext Till DiVA

Axemo, Pia; Wijwardena, Kumudu; Fonseka, Ruvani; Cooray, Sharika et al.Training university teachers and students in Sri Lanka on Gender Based Violence: testing of a participatory training program Ingår i MedEdPublisher, 2018. DOI Fulltext Till DiVA