Digital diagnostik for patientnära diagnostik

Ledare för subgruppen

Nina Linder, universitetslektor

Ninas profilsida

Projektbeskrivningar
Pågående projekt:

Under de följande åren kommer kliniska studier för validering av den nya metoden gällande cancer och infektionssjukdomar att genomföras. Inom dessa studier utvärderas den diagnostiska noggrannheten i jämförelse med konventionell diagnostik, tidsåtgång, teknisk genomförbarhet, kostnad per prov samt acceptans av metoden i patientnära situationer.

1. Valideringsstudie för sållning av livmoderhalscancer.

Vi har påbörjat en valideringsstudie i Kenya och Tanzania med syfte att upptäcka premaligna och maligna cellförändringar livmoderhalsen. Under 2022–2023 kommer cellprover från 1 500 kvinnor att samlas in, digitaliseras och analyseras. Under 2023–24 jämförs metodens diagnostiska noggrannhet med konventionell diagnostik och den tekniska genomförbarheten, kostnad och tid per test samt acceptans av AI-metoden utvärderas. Cellprov från livmoderhalsen (n=1 500) kommer att samlas in, studien pågår 2022–2023.

2. En fältstudie för feberdiagnostik.

Inom projektet jämförs den diagnostiska metodens träffsäkerheten med konventionell mikroskopi och snabbtest för att upptäcka malaria (P. falciparum). Patienterna (n=800) kommer att rekryteras vid ett lokalt sjukhus i byn Yombo i Bagamoyodistriktet, Tanzania samt vid Kinondo Hospital, Kenya. Studien pågår 2023–2024.

3. En monitereringsstudie för försummade tropiska sjukdomar hos skolbarn inom ett kontrollprogram.

Vi kommer att utvärdera den diagnostiska noggrannheten och kostnadseffektiviteten för den nya metoden jämfört med konventionell mikroskopi för jordöverförda maskinfektioner och Schistosoma mansoni efter bredskalig läkemedelsbehandling (albendazol) inom ett kontrollprogram. Avföringsprover kommer att samlas in från skolbarn (n =1 500) i Kwaleregionen, Kenya samt i Mwanzaregionen, Tanzania. Studien kommer att genomföras 2023–2024.

Samarbetspartners

Nina Linder, UU och Helsingfors universitet
Andreas Mårtensson, UU
Johan Lundin, KI, och Helsingfors universitet
Billy Ngasala, MUHAS (Muhimbili University of Health and Allied Sciences) och UU
Lwidiko E. Mhamilawa, MUHAS och UU
Mary Inziani Matilu, KEMRI (Kenya Medical Research Institute)

Finansiering
Vetenskapsrådet, Erling-Perssons stiftelse, InDevelop

Ansvariga forskare/kontaktpersoner
Nina Linder, nina.linder@kbh.uu.se
Andreas Mårtensson, andreas.martensson@kbh.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-06-07