Pågående forskningsprojekt

Hälsoeffekter av tidig exponering för miljöföroreningar och näringsämnen
Att analysera negativa hälsoeffekter av tidig exponering för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt giftiga metaller, såsom arsenik, kadmium, och bly med avseende på tillväxt, utveckling och kardiometabola riskindikatorer bland barn och ungdomar.

Att bedöma blodets nivåer av olika hormoner relaterade till tillväxt och reproduktion under ungdomsåren och deras korrelation till miljön.

Samarbetspartners
Karolinska Institutet, Lunds universitet och International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (icddr,b)

Forskningsbidrag
FORMAS och Vetenskapsrådet

Ansvarig forskare/kontaktperson
Syed Moshfiqur Rahman, syed.moshfiqur@kbh.uu.se

Pågående doktorandprojekt

Studie av varierad kost och hälsotillstånd hos thailändska äldre

Doktorand: Chalobol Chalermsri

Handledare: Syed Moshfiqur Rahman, Shirin Ziaei, Eva-Charlotte Ekström, Weerasak Muangpaisan

Denna kvalitativa och kvantitativa forskning syftar till att undersöka variationen i kost och dess hälsoeffekter hos den äldre befolkningen i Thailand. Thailändska äldre och informella vårdgivare i Samut Sakhon-provinsen, Thailand, intervjuades för att utreda erfarenheterna av och de avgörande faktorerna för valen av livsmedel och matvanorna utifrån personernas egna perspektiv. För att undersöka de relaterade faktorerna och hälsokonsekvenserna av varierad kost analyserades data från Thai National Health Examination Survey (NHES) 2009–2014. Senare kommer den näringspedagogiska interventionen i form av en mobilapplikation att utvecklas och implementeras för att förbättra näringskunskaperna och kostvariationen hos thailändska äldre.

Samarbetspartners
Department of Preventive och Social Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Effekten av psykosocial stimulans och utbildning i näringslära på barns tillväxt och utveckling med användning av amningsbidrag i stadsmiljö i Bangladesh

Doktorand: Sheikh Jamal Hossain

Handledare: Syed Moshfiqur Rahman, Jena Hamadani, Anisur Rahman

Att säkerställa psykosocial stimulans för barn i stadsmiljö är en stor utmaning eftersom det urbana systemet i låg- och medelinkomstländer är komplext. Man vet inte mycket om vad som händer med barns tillväxt och utveckling om psykosocial stimulans och utbildning i näringslära tillhandahålls med användning av urbana amningsbidrag. Detta doktorandprojekt baseras på data som är tillgängliga från en randomiserad kontrollerad studie i ett urbant område i Bangladesh. Syftet är att leverera ett paket med psykosocial stimulans och utbildning i näringslära med användning av en plattform för ovillkorlig kontantöverföring, och att mäta effekten på tillväxten och utvecklingen hos missgynnade barn i stadsmiljö i Bangladesh. Stimulansen och utbildningen i näringslära gavs i hemmet varannan vecka under ett år då barnen var i åldern 6–16 månader. Barns kognitiva, motoriska och språkliga utveckling mättes med Bayley-III. Moderns livskvalitet kommer också att mätas med hjälp av Världshälsoorganisationens livskvalitetsenkät (WHOQoL). Intention to treat-analys kommer att göras för att se effekten av interventionen.

Samarbetspartners
International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh, (icddr,b)

Senast uppdaterad: 2022-06-07