NeoKIP projektet, Vietnam

Barns överlevnad har förbättrats åtskilligt sedan 1990. Ett återstående problem i många låg- och medelinkomstländer är dock en kvardröjande hög neonatal dödlighet. Årligen dör 2.8 miljoner barn (data från 2014) under nyföddhetsperioden (de första fyra veckorna) trots att det idag finns medicinsk kunskap som skulle kunna rädda tre av fyra barn som dör om kunskapen var bättre spridd och använd runtom i världen. Det finns en påtaglig klyfta mellan vad vi vet om effektiva behandlingsmetoder/vårdrutiner och vad som faktiskt görs i vården. Trots omfattande forskning och viss kännedom om effekter av olika metoder för att öka användningen av relevant forskningsbaserad kunskap inom hälso- och sjukvård vet vi ännu inte under vilka omständigheter dessa olika metoder har bäst förutsättningar att lyckas.

Detta var utgångspunkten för NeoKIP (Neonatal health - Knowledge Into Practice, trial registration number ISRCTN44599712), en 3-årig randomiserad befolkningsbaserad studie i Quang Ninh provinsen i norra Vietnam som avslutades 2011. Studien undersökte om ett fokuserat arbete i kommunala arbetsgrupper med stöd av s.k. faciliterare kunde minska risken för dödlighet bland nyfödda. Arbetsgrupperna bestod av lokala politiker, representanter från olika ideella organisationer och hälso- och sjukvårdsarbetare från vårdcentralen i kommunen. Faciliterarens roll var att stimulera gruppens deltagare till att identifiera lokala problem runt nyföddas situation och vården av nyfödda samt att föreslå olika sätt att lösa dessa problem på. Studien jämförde 44 kommuner som hade arbetsgrupper och faciliterare med 46 kommuner utan detta stöd. Resultatet från studien visade att i de kommuner som hade arbetsgrupper som arbetade med en faciliterare var användningen av mödrahälsovård högre och det var 49% lägre dödlighet bland nyfödda jämfört med kommunerna utan dessa arbetsgrupper (ORadj 0.51; 95% CI 0.30-0.89). NeoKIP studien har resulterat i 20 artiklar, 2 bokkapitel och 3 doktorsavhandlingar (av Mats Målqvist, Leif Eriksson och Nguyen T Nga). En doktorand arbetar fortsatt med data relaterat till NeoKIP (Duong M Duc). Finansiellt stöd till studien gavs i huvudsak av Sida och Vetenskapsrådet.

Under 2014 genomfördes en uppföljande datainsamling rörande den långvariga effekten av NeoKIP studien, det vill säga situationen tre år efter studien avslutades. Insamlad data inkluderar nyföddhetsdödlighet och dödfödslar och de kontextuella sammanhangen vid vårdcentraler och sjukhus. Deltagare i studiens arbetsgrupper och beslutsfattare på olika nivåer av hälsosystemet har också intervjuats avseende hållbarhet när man implementera nya metoder. Data från studien är under bearbetning våren 2015. NeoKIP uppföljningen finansierades av Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet.

I november (2014) följde filmaren Jakob Wallin med forskarna från NeoKIP-teamet till norra Vietnam för att dokumentera deras arbete. Se filmen här:

Medverkande forskare

Sverige

Professor Lars-Åke Persson
Email: lars-ake.persson@kbh.uu.se

Professor Uwe Ewald
Email: uwe.ewald@kbh.uu.se

Professor Lars Wallin
Email: lwa@du.se

Associate Professor Mats Målqvist
Email: mats.malqvist@kbh.uu.se

Dr Leif Eriksson
Email: leif.eriksson@kbh.uu.se

Dr Anna Bergström
Email: anna.bergstrom@kbh.uu.se

Dr Katarina Selling
Email: katarina.selling@kbh.uu.se

Vietnam

Associate Professor Dinh Phuong Hoa
Email: phuonghoa55@yahoo.com

Dr Nga Nguyen
Email: nga.nguyen@kbh.uu.se

Mr Duc Minh Duong
Email: duc.duong@kbh.uu.se

Publikationer

Artiklar

 1. Eriksson L, Huy TQ, Duc DM, Ekholm Selling K, Hoa DP, Thuy NT, Nga NT, Persson LÅ, Wallin L. Process evaluation of a knowledge translation intervention using facilitation of local stakeholder groups to improve neonatal survival in Quang Ninh province, Vietnam. Trials. 2016, Jan 13; 17:23.
 2. Målqvist M, Hoa DPT, Persson LÅ, Ekholm Selling K. Effect of Facilitation of Local Stakeholder Groups on Equity in Neonatal Survival; Results from the NeoKIP Trial in Northern Vietnam. PLoS One. 2015, Dec 29; 10 (12).
 3. Duc DM, Bergström A, Wallin L, Ha BTT, Eriksson L, Eldh AC. Exploring the influence of context in a community-based facilitation intervention focusing on neonatal health and survival in Vietnam: a qualitative study. BMC Public Health. 2015, Aug 22; 15(1):814.
 4. Eriksson L, Duc DM, Eldh AC, Thanh VPN, Tran Q Huy, Mats Målqvist, Lars Wallin. Lessons learned from stakeholders in a facilitation intervention targeting neonatal health in Quang Ninh province, Vietnam. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:234.
 5. Persson LÅ, Nga NT, Målqvist M, Hoa DP, Eriksson L, Wallin L, Huy HQ, Tiep TV, Thuy VT, Ewald U. Effect of facilitation of local maternal-and-child stakeholder groups on neonatal mortality. The NeoKIP cluster-randomised trial in Quang Ninh province, Vietnam. PLoS Medicine 2013 May;10(5).
 6. Goland E, Hoa DP, Målqvist M. Inequity in maternal health care utilization in Vietnam. International Journal for Equity in Health. 2012, 11:24.
 7. Hoa DP, Börjesson L, Nga NT, Johansson A, Målqvist M. Sex of newborn associated with place and mode of delivery; a population-based study in northern Vietnam. Gender Medicine, 2012; 9(6):418-23.
 8. Nga NT, Hoa DP, Målqvist M, Persson LÅ, Ewald U. Causes of neonatal death: results from NeoKIP community-based trial in Quang Ninh province, Vietnam. Acta Paediatrica 2012 Apr; 101(4):368-73.
 9. Wallin L, Målqvist M, Nga NT, Eriksson L, Persson LÅ, Hoa DP, Huy TQ, Duc DM, Ewald U. Implementing knowledge into practice for improved neonatal survival; a cluster-randomised, community-based trial in Quang Ninh province, Vietnam. BMC Health Services Research 2011, 11:239.
 10. Eriksson L, Nga NT, Hoa DP, Persson LÅ, Ewald U, Wallin L. Newborn care and knowledge translation - perceptions among primary healthcare staff in northern Vietnam. Implement Sci. 2011 Mar 29;6:29.
 11. Målqvist M, Nga NT, Eriksson L, Wallin L, Hoa DP, Persson LÅ. Ethnic inequity in neoantal survival; a case-referent study in northern Vietnam. Acta Paediatrica 2011 Mar;100(3):340-6.
 12. Målqvist M. Neonatal mortality: an invisible and marginalised trauma. Glob Health Action 2011; 4.
 13. Bhutta ZA. Seeing the unseen: targeting neonatal mortality in rural Vietnam. Glob Health Action 2011; 4.
 14. Målqvist M, Sohel N, Do TT, Eriksson L, Persson LÅ. Distance decay in delivery care utilisation associated with neonatal mortality. A case referent study in northern Vietnam. BMC Public Health 2010 Dec 13;10:762.
 15. Nga NT, Målqvist M, Eriksson L, Hoa DP, Johansson A, Wallin L, Persson LÅ, Ewald U. Perinatal services and outcomes in Quang Ninh province, Vietnam. Acta Paediatrica 2010 Oct;99(10):1478-83.
 16. Eriksson L, Nga NT, Målqvist M, Persson LÅ, Ewald U, Wallin L. Evidence-based practice in perinatal health - knowledge among primary health care staff in northern Vietnam. Human Resources for Health Apr 2009 (24);7:36.
 17. Wallin L. Evidence-based practice in a global context: the case of neonatal mortality. Worldviews Evid Based Nurs 2008; 5(4): 167-9.
 18. Målqvist M, Nguyen Thu N, Eriksson L, Wallin L, Ewald U, Persson LÅ. Delivery care utilization and care seeking in the neonatal period; a population-based study in Vietnam. Annals of Tropical Paediatrics 2008; 28: 191–198.
 19. Målqvist M, Eriksson L, Nga NT, Fagerland LI, Hoa DP, Wallin L, Ewald U, Persson LÅ. Unreported births and deaths, a severe obstacle for improved neonatal survival in low-income countries; a population based study. BMC Int Health Hum Right 2008, Mar 28;8:4.
 20. Hoa DP, Nga, NT, Målqvist M, Persson LÅ. Persistent neonatal mortality despite improved under-five survival: a retrospective cohort study in northern Vietnam. Acta Paediatrica 2008; 97(2): 166-70.

Doktorsavhandlingar och bokkapitel

 1. Eriksson L and Wallin L. Using Facilitation to Improve Neonatal Health and Survival in Vietnam. In: Harvey G and Kitson A (editors). Implementing Evidence-Based Practice in Healthcare. A Facilitation Guide. Routledge; 2015.
 2. Eriksson L. Strategi för förbättrad vård av nyfödda barn i Vietnam. In: Nilsen P. (editor). Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerups; 2014.
 3. Nga NT. Neonatal Mortality in Vietnam : Challenges and Effects of a Community-Based Participatory Intervention. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013. 98 s. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, ISSN 1651-6206; 853.
 4. Eriksson L. Knowledge Translation in Vietnam : Evaluating facilitation as a tool for improved neonatal health and survival. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2012. 59 s. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, ISSN 1651-6206; 785.
 5. Målqvist M. Who can save the unseen? : Studies on neonatal mortality in Quang Ninh province, Vietnam. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010. 74 s. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, ISSN 1651-6206; 587.