Skulle du vara intresserad av att delta i ett forskningsprojekt?

Gå vidare till screenings-formuläret!

Vi på Kvinnors och Barns Hälsa på Uppsala Universitet forskar om det som kallas  förlossningsdepression, eller postpartumdepression (PPD), vilket kan leda till lidande och problem för såväl modern som hennes familj. Om man genom forskning kunde hitta sätt att identifiera kvinnor med hög risk för förlossningsdepression, så att fler skulle fler kunna få vård tidigt. Du som är gravid före vecka 20 kan delta, oavsett om du har erfarenhet av depression eller inte.

I projektet får deltagarna svara på frågor om mående och vi testar två metoder för att förutsäga vilka kvinnor som har högre risk för förlossningsdepression genom två:

  • Pupil dilation (PD) - hur ögats pupill förändras under en uppgift
  • Heart rate variability (HRV) – ändringar i hur fort hjärtat slår i vila jämfört med när man koncentrerar sig

Mätningarna gör inte ont och är inte farliga. Deltagandet består av 2 besök på vårt labb på Akademiska sjukhuset och en telefonintervju efter förlossningen. Deltagare som kommer till forskningslabbet ersätts med Superpresentkort à 100 kr per tillfälle.

Om du är intresserad av att få mer information eller att anmälas till studien klicka för att gå direkt till screenings-formuläret! Eller får du gärna kontakta doktorand Allison Eriksson på allison.eriksson@kbh.uu.se eller 0705915491.

Huvudansvarig forskare är Emma Fransson, PhD, Docent, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, emma.fransson@kbh.uu.se 0708-435513.

Information till deltagare 

Senast uppdaterad: 2022-02-24