Pediatrisk inflammations- och metabolismforskning samt barnhälsa

Inom Gruppen för Pediatrisk Inflammationsforskning forskar vi på ett antal vanliga sjukdomar såsom astma och allergi, tarmsjukdomar, fr.a. coeliacisjukdomen men också på mindre vanliga sjukdomar såsom de reumatiska sjukdomarna. Samtliga dessa sjukdomar karakteriseras av inflammation.

Därför studeras inflammationsmarkörer och deras betydelse för att diagnostisera och övervaka sjukdom, det gäller t.ex. mätning av kväveoxid i utandad luft som vid astma kan användas både för diagnos och för att styra behandling. Sjukdomsmarkörer som ibland är rena inflammationsmarkörer studeras relativt tarmsjukdomar och reumatologiska sjukdomar. Vid dessa sjukdomstillstånd försöker vi också förbättra den kliniska karakteriseringen av patienterna. Vad gäller barnsjukdomar som är inflammatoriska sjukdomar samverkar vi i ”Centrum för pediatrisk inflammationsforskning”. Cystisk Fibros är en ovanlig sjukdom som bl.a. drabbar lungorna med segt slem samt svåra infektioner i luftvägarna. Sjukdomen orsakas av defekt funktion i kloridkanalen i celler och vi försöker hitta läkemedel som kan påverka detta. En ny metod för att diagnosticera sjukdomen är också under utveckling. 

Inom barnhälsovården har vi en rad olika projekt. Vi gör en uppföljning av specialbarnavårdscentralernas verksamhet. I projektet ”Barnhälsovård i förändring”, försöker vi effektivisera och optimera barnavårdscentralernas verksamhet. I ytterligare ett projekt utvärderas metoder för bedömning av språkutvecklingen hos barn. 

Den allmänpediatriska forskningsgruppen omfattar också forskning på nattväta och hur detta tillstånd behandlas samt på immunsystemets utveckling hos nyfödda barn.

Senast uppdaterad: 2023-04-27