Studien genomförs med hjälp av följande anslagsgivare

  • Strategiska ALF-medel
  • Hedströms stiftelse
  • Larssons stiftelse
  • Gillbergska stiftelsen

Kontakt

Bild Kine JohansenKine Johansen
Leg fysioterapeut, specialist i pediatrik, Med dr
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Uppsala universitet

E-post: kine.johansen@kbh.uu.se
Telefonnummer: 018-617 41 82