FoSSH - Follow-up after treatment of cervical dysplasia with Self-Sampling of HPV

Studie där självprovtagning för HPV-analys jämförs med kliniktagen dubbelanalys.

Bild av HPV virus
Bild på Humant papillomvirus (HPV)

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet genomför en studie (FoSSH) där vi undersöker om enbart HPV-analys är tillräckligt som uppföljning efter behandling av cellförändringar i livmoderhalsen. Provtagningen i studien görs genom självprovtagning. Samtliga prover analyseras för förekomst av högrisk humant papillomvirus (hrHPV). Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Varför görs studien

Nuvarande rutin för uppföljning efter behandling är ett kliniktaget prov hos barnmorska eller läkare efter ungefär sex månader. Detta prov analyseras för både celler och förekomst av HPV, så kallad dubbelanalys. Troligtvis är analys av celler inte nödvändigt för att kunna förutsäga risken för kvarvarande eller återkommande cellförändringar. Vårt antagande är att det räcker med HPV-analys, och att det vid ett negativt HPV-test föreligger låg risk för kvarvarande eller återkommande cellförändringar inom en tidsperiod på åtminstone 3-5 år. 

Hur är studien upplagd

Du som kallas till behandling av cellförändringar erbjuds deltagande i studien. Deltagandet innebär att du lämnar ett självtaget prov vid 3 respektive 6 månader efter din behandling. Du kommer även att följas upp helt enligt nuvarande rutin, dvs med kliniktaget prov inom 6 månader efter behandlingen. Det kliniktagna provet lämnas hos barnmorska eller läkare på gynmottagningen och analyseras både för celler och HPV.

Processbild över studien

Om du samtycker till deltagande i studien kommer du även att få fylla i en kort enkät, med frågor om din hälsa och förekomst av kända riskfaktorer för livmoderhalscancer. 

Alla kommer att få med sig två provtagningspaket vid behandlingstillfället. Prov nr 1 tar du 3 månader (13 veckor) efter din behandling, och prov nr 2 tar du efter 6 månader (26 veckor). En påminnelse kommer att skickas ut när det är dags att ta provet. Du kommer också att få en ytterligare påminnelse om provet inte inkommit inom två veckor. 

En instruktion finns bifogat i paketet och den visar steg för steg hur provet ska tas. Här på hemsidan kommer samma instruktion att finnas tillgänglig. Provet postas i bifogat svarskuvert. Du kommer inte att få svar på ditt självtagna prov. Däremot får du svar på det kliniktagna provet som lämnas helt enligt vanlig rutin. 

Om Humant papillomvirus (HPV)

FAQ om studien

Senast uppdaterad: 2023-01-24