VaMiGyn - Vaginalt mikrobiom och gynekologisk hälsa

Inkluderingen till Vamigyn-studien är nu avslutad. 

Tack för ditt deltagande!

Bakgrund till studien

På senare år har man i flera studier visat att det så kallade mikrobiomet har stor betydelse för hälsan. I denna planerade studie avser vi att studera relationen mellan det vaginala mikrobiomet och den gynekologiska hälsan samt utvecklingen av cervixdysplasi. Med det vaginala mikrobiomet avses de mikroorganismer som finns i slidan.

Studien görs dels i form av denna enkät med frågor om gynekologisk och allmän hälsa samt livsstilsfaktorer som kan påverka sammansättningen av det vaginala mikrobiomet.

En del av er kommer även att i samband med cellprovtagning tillfrågas om att ta extra prover från slidan för analys av vaginalt mikrobiom. Prov tas då från slidväggen med en mjuk provtagningspinne, ett prov för DNA-analys. På en del avser vi även att ta ett vaginalt prov för odling samt prov från ändtarmsöppningen och salivprov, för att kunna jämföra mikrobiomet på de tre lokalisationerna. Dessa prover tas även de med en mjuk provtagningspinne. Samtliga prover tar någon minut att lämna. Provtagningen medför inga risker. Du kan när som helst välja att avstå vidare provtagning.

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvariga är Uppsala Universitet.

Här kan du läsa om studien på Food pharmacys blogg (som handlar om "tarmfloror, snälla bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat"):

https://foodpharmacy.se/2018/07/tarmflorevanlig-mat-gor-vaginan-glad/