Seminarieserier

Institutionen för kvinnors och barrns hälsa har ett flertal seminarieserier där aktuell forskning presenteras och diskuteras av studenter, doktorander, forskare, lektorer och professorer. Nedan kan du läsa mer om våra olika seminarieserierna. 

Svartvit illustration av en blädderkalender

Forskningsseminarier

Reproduktion och utveckling

Spermie och ägg Välkommen till forskningsspåret Reproduktion och utveckling. Forskningsspåret Reproduktion och utveckling har som målsättning att samla doktorander som arbetar med obstetrik, gynekologi, neonatologi och pediatrik inom vetenskapsområdet. Spåret anordnar en seminarieserie som inkluderar föreläsningar från doktorander, forskare, lektorer och professorer som presenterar sin forskning inom forskningsfältet. Seminariet sker en gång i månaden via Zoom. Läs mer om forskningsspåret

Kontaktperson: Theodora Kunovac Kallak

Forskningsforum barn och ungdom

laboratorieutrustningVälkommen till seminarieserien Forskningsforum Barn och Ungdom 
Onsdagar kl.12.00-13.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897
Lokal: Barnsjukhuset Konferensrum ing 95/96 BV
Vi kan nu köra alla seminarierna hybrid men kolla alltid på programmet vad föreläsaren har valt: om det står bara zoom så finns det inte möjlighet att sitta i konferens salen. Vissa registrering seminar kan dessutom har annan lokal. 

Kommande schema i Google docs. Programpunkterna kommer även att läggas upp i kalendern på KBHs hemsida. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se

ObGyn Highlights

livmoderVälkommen till ObGyn Highlights lunchseminarium varje torsdag.

Lokalen Stora konferensrummet Kvinnosjukvården är bokad för dig som vill sitta tillsammans och vara med på Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61078995618

Kom ihåg att anmäla din närvaro (om du inte deltar via Zoom) via e-post till linnea.bergek@uu.se. Ämne: Närvaro ObGyn Highlights vecka X. Om du har några doktorander eller känner till forskare som vill presentera i detta forum på torsdagar, vänligen maila mig på linnea.bergek@uu.se.

Anmäl dig för att presentera på torsdagar kl. 12.15-13.00 för Ob/Gyn Highlights-seminariet. Detta gör du i Google docs dokumentet 

Kontaktperson: Linnea Bergek

U-CARE seminarieserie

Välkommen till U-CAREs seminarieserie
Du hittar med information på U-CAREs hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-03-24